หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงยอมรับผลการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย แสดงว่าประชาชนไม่พอใจคณะผู้บริหารฮ่องกงอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่ฉันทามติของคนฮ่องกงทุกคนหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงรายนี้บอกอีกว่ารัฐบาลจะไตร่ตรองอย่างจริงจังว่าเหตุใดการเลือกตั้งสภาพท้องถิ่นครั้งนี้

ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลจีน ที่เธอสังกัดอยู่ ถึงพ่ายแพ้อย่างรุนแรง และเหตุนี้จะทำให้เธอปรับปรุงการบริหารฮ่องกงให้ดีขึ้นการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นทั้ง 18 เขตทั่วฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (24 พ.ย.) มีผู้มาใช้สิทธิ์มากถึง 71.2% ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง ไม่ใช่แค่นั้น ผู้สมัครจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มแนวคิดสนับสนุนประชาธิปไตยก็ยังยึดที่นั่งในสภาท้องถิ่นทั้ง 18 เขตได้ 388 ที่นั่ง จากทั้งหมด 452 ที่นั่ง หรือเพิ่มขึ้นมาถึง 263 ที่นั่ง แต่ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลจีน ได้เพียง 59 ที่นั่ง หรือลดลงถึง 240 ที่นั่ง