ปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่พอสมควร ซึ่งหนึ่งในประเด็นเหล่านี้ คือ การเสียภาษีจากการประกอบกิจการ ซึ่ง แกร็บ ขอยืนยันว่า บริษัทได้ทำการจ่ายภาษีตามกฎหมายทุกประการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมามีความสงสัยจากหลายฝ่ายว่าบริษัทมีการเลี่ยงภาษีเนื่องจากมีบริษัทแม่อยู่ในสิงคโปร์และมีผู้ก่อตั้งเป็นสองนักธุรกิจชาวมาเลเซีย

คือ แอนโทนี ตัน และฮุย หลิง ตัน แต่ถึงแม้จะมีการอธิบายมาหลายครั้ง แต่ก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยปัจจุบัน แกร็บ ประเทศไทย มีบริษัทไทยถือหุ้นอยู่ถึง 75% โดยหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งได้ประกาศการลงทุนใน แกร็บ ประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าสูงถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,200 ล้านบาท ในฐานะบริษัทไทย แกร็บ ประเทศไทย จึงมีหน้าที่ในการเสียภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายของกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดไม่ต่างไปจากบริษัทไทยทั่วไปอื่นๆ เลย