รัฐสภาอินเดีย เห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีให้แยกแคว้นจัมมู แคชเมียร์ออกเป็นดินแดนสหภาพ 2 แห่ง หลังจากยกเลิกสิทธิพิเศษภายใต้รัฐธรรมนูญไปแล้ว

การดำเนินการของรัฐสภาอินเดีย มีขึ้นหลังรัฐบาลกลางอินเดียได้ยกเลิกมาตรา 370 ในรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิจัมมู แคชเมียร์ได้ปกครองตนเอง และออกกฎหมายของตนเอง โดยให้แบ่งแยกพื้นที่เดิมในส่วนที่อยู่ในการปกครองของอินเดีย ออกเป็นดินแดนสหภาพ 2 แห่ง โดยส่วนหนึ่ง คือจัมมู แคชเมียร์ อีกส่วนหนึ่งคือดินแดนลาดั๊ก ทางเหนือสุดของอินเดีย นอกจากนี้ ยังยกเลิกคำสั่งห้ามผู้คนที่อยู่นอกพื้นที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ อันเป็นการเปิดทางให้ชาวอินเดีย เข้ามาลงทุน และลงหลักปักฐานได้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ

สำหรับแคว้นจัมมู แคชเมียร์ เดิม เป็นแคว้นเดียวของอินเดีย ที่มีชาวมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ การดำเนินการครั้งนี้จึงทำให้เกิดความวิตกว่าจะขยายแนวคิดการปกครองโดยชาวฮินดู ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศตามที่พรรคภาราติยะ ชันตะ ของนายกรัฐมนตรีโมดีสนับสนุน ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดนแห่งนี้ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถาน หรือไม่ก็เป็นประเทศอิสระ