สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนเตรียมวางมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ตั้งเป้าเป็นเขตปลอดหมอกควันให้ได้ภายในปี 2563

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมจากสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และบรูไน เจ้าภาพเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 21 (21st MSC) เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาจากไฟป่าและมลพิษหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาเซียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยตั้งเป้าจะให้อาเซียนเป็นเขตปลอดหมอกควันให้ได้ภายในปี 2563 หรือภายในปีหน้า

ข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนระบุว่า ในปีนี้ภูมิภาคอาเซียนจะแล้งขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือน ตุลาคม ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดไฟป่า และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาของบรูไนระบุว่า การจะขจัดปัญหาหมอกควันให้หมดไปจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง โดยในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้คำมั่นว่าจะเฝ้าระวัง และติดตาม รวมถึงเพิ่มความพยายามในการป้องกันไฟป่า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ในช่วงอากาศแล้ง