อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง ปลอดภัย สารอาหารครบถ้วน ! คนเราต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายมีพลังงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง ก็ต้องมีวิธีที่ต้องรับประทานที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้องดูจากอาหารที่รับประทานว่าเป็นชนิดไหน

สำหรับสูตรน้ำนม เพื่อให้ผู้รับประทานได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของวัตถุดิบที่น้ำมาใช้จะขึ้นอยู่กับพลังงานและสารอาหารที่แพทย์กำหนด และต้องมีความเข้มข้นที่พอเหมาะและไหลผ่านสายให้อาหารได้ดี ในกรณีที่ต้องการอาหารพลังงานสูง

สูตรปั่นผสม อาหารสูตรนี้มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ใช้วัตถุดิบจากอาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ำตาล และไขมัน นำมาทำให้สุก แล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน กรองเอาส่วนที่ปั่นไม่ละเอียดออก เพื่อให้อาหารสามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ ปริมาณวัตถุดิบขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยแต่ละราย ตามที่แพทย์กำหนด อาหารสูตรปั่นผสมเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแพ้นมวัว

สูตรอาหารสายยาง ที่ได้ประโยชน์ครบถ้วน !

เนื่องจากร่างกายของคนเราต้องการสารอาหารที่ต้องครบ 5 หมู่ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง เช่นเดียวกันในผู้ป่วยที่ไม่สามรถรับประทานอาหารเองได้ ก้ต้องมีวิธีการให้อาหาร นั่นก็คือทางสายยาง ที่เราเห็นกันทุกวันนี้

ในการรับประทานอาารของคนทั่วไป จะมีมือเช้า มื้อกลางวัน และมือเย็น เราควรแบ่งรับประทานตามสัดส่วน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย

สูตรอาหารที่ให้ทางสายยาง แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สูตรน้ำผสมนมผง สูตรอาหารปั่นผสม สูตรอาหารสำเร็จรูป แต่อาหารทางสายยางทั้ง 3 ชนิดนี้ ต้องรับประทานทันที แต่สูตรของเรา จะสามารถเก็บได้นานถึง 24 ชั่วโมง

วัตถุดิบในการผลิต ที่สะอาด และได้สารอาหารครบ 5 หมู่ !

ในการผลิตอาหารผั่นผสมนั้น สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ ความสะอาดและสารอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ ซึ่งเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และต้องเช็คประวัติการแพ้อาหารของผู้ป่วยด้วย หากผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่ถูกกับร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ทั้งนี้การผลิตอาหารนั้น มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยนักโภชนาการ ที่ได้คำนวณสัดส่วนของอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับต่อมื้อในแต่ละวัน

นอกจากนี้ยังผลิตให้ได้อาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีความครบถ้วนเพื่อให้ผู้ป่วย และปั่นให้มีความละเอียดเพื่อให้ผู้ป่วยได้บริโภคได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายและยังปลอดภัยอีกด้วย
สูตรอาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของเรา ที่ครบถ้วนเรื่องสารอาหาร !

อาหารปั่นผสมที่ใช้ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ ที่โรงพยาบาลใช้เพื่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารอ่อน และหรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยทาง SN ได้คิดสูตรเพื่อให้มีสารอาหาร

โดยสูตรของแต่ละโรงพยาบาลก็แตกต่างกันไป ซึ่งคิดสูตรให้เข้ากับผู้ป่วย ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ และคุณค่าทางสารอาหาร ซึ่งทางเราได้คิดค้นสูตรที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังกำหนดสัดส่วนและปริมาณของวัตถุดิบเหมือนกันทุกครั้ง และจุดเด่นของทางเราก็คืออาหารปั่นผสมจะสามารถอยู่ได้นาน 24 ชั่วโมง โดยไม่ใช้สารกันบูดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย