หากมาสุพรรณบุรี แต่มาไม่ถึง หอคอยบรรหาร-แจ่มชัด จะเรียกว่ามาไม่ถึงสุพรรณบุรี เพราะที่นี่เป็นจุดชมวิวแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูงถึง 123.25 เมตร ตัวฐานกว้าง 30 เมตร และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้กว้างไกลแบบพาโนรามาเลยทีเดียว สำหรับการขึ้นเที่ยวชมหอคอยนั้น จะมีจุดแวะพักชมวิวถึง 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนชั้นที่ 2 เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารว่างและจุดนั่งชมสวน

ชั้นที่ 3 เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง และชั้นที่ 4 อยู่ในระดับสูงสุด 78.75 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ และผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – ศุกร์ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.30น.) อัตราค่าเข้าใช้บริการ ผู้ใหญ่ 30 บาทเด็ก 15 บาท (หลัง 18.00 น. จะมีอัตราค่าใช้บริการดังนี้ผู้ใหญ่ 40 บาทเด็ก 20 บาท). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand