สหรัฐประกาศเก็บภาษีเหล็กนำเข้าบางชนิดจากเม็กซิโกและจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศด้วยการอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรม

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่า เหล็กจากจีน เม็กซิโก และแคนาดา เข้าไปตีตลาด จนทำให้อุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเหล็กโครงสร้างจากจีนและ เม็กซิโกที่รัฐบาลให้การอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 30.3 ถึง 177.43 ปีที่แล้วสหรัฐนำเข้าเหล็กโครงสร้างจากสองประเทศรวมมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 46,255 ล้านบาท) สหรัฐจึงต้องใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ แต่ในกรณีของแคนาดานั้น สหรัฐจะยังไม่ตอบโต้ใดๆ เนื่องจากเห็นว่ายังเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกรณีของจีน และเม็กซิโก

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ระบุว่า ผู้ส่งออกเหล็กจากจีนและเม็กซิโก สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือมาจากต้นทาง และภายใต้พิกัดภาษีศุลกากรใหม่ที่จะบังคับใช้กับเหล็กจากจีน และเม็กซิโก เพื่อเป็นการตอบโต้นั้น ศุลกากรสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีโดยอิงตามอัตราการอุดหนุนที่ได้รับมาจากต้นทางเป็นเกณฑ์

ปีที่แล้วรัฐบาลทรัมป์เพิ่งประกาศเก็บภาษีร้อยละ 25 และ 10 กับเหล็กและอะลูมิเนียมนำเข้าจากทั่วโลก แต่ในเดือนพฤษภาคมได้ยกเว้นให้กับเม็กซิโก และแคนาดา หลังจากสหรัฐ เม็กซิโก และแคนาดา สามารถตกลงกันได้ในข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับทบทวน