ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง สนามบินแห่งใหม่ของจีนมูลค่า 63,000 ล้านดอลลาร์ เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินนานาชาติแล้วในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งแคปิตอล สนามบินหลักอีกแห่งของนครหลวงของจีน

สนามบินปักกิ่ง ต้าซิง ซึ่งมีลักษณะคล้ายดาวที่เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง ออกแบบโดยซาฮา ฮาดิด สถานปนิกชื่อดังที่เกิดในอิรัก และเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนกันยายนก่อนหน้าการฉลองวาระครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สนามบินปักกิ่ง ต้าซิง มี 4 ทางวิ่งและคาดว่าจะรับผู้โดยสารได้ปีละ 72 ล้านคนภายในปี 2025 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคน สายการบินไชนา เซาเธิร์น แอร์ไลนส์ และไชนา อีสเทิร์น แอร์ไลนส์ จะเป็นสองสายการบินหลักภายในประเทศที่ใช้สนามบินแห่งนี้ โดยมีแอร์ ไชนา จะให้บริการเที่ยวบินบางเที่ยวที่สนามบินนี้ โดยสายการบินแอร์ ไชนา เที่ยวบินที่เดินทางมายังกรุงเทพ เป็นเที่ยวบินต่างประเทศเที่ยวแรกจากสนามบิน ในขณะที่ บริติช แอร์เวยส์ จะให้บริการข้ามทวีปเที่ยวแรกไปยังกรุงลอนดอน สนามบินปักกิ่ง ต้าซิง มีขนาดใหญ่ประมาณ 100 สนามฟุตบอลมาตรฐานและคาดว่าจะกลายเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก