รีสอร์ทลากูน่าภูเก็ตแห่งล่าสุดได้รับการยกย่องให้เป็นปีที่ 12 ในการริเริ่มโครงการชุมชนโดยการปลูกต้นโกงกาง 3,000 แห่งที่หมู่บ้านบ้านท่าศักดิ์ในปากล็อกซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

รองผู้อำนวยการอาวุโสของ Laguna Phuket Anthony Loh ได้ให้ความช่วยเหลือแก่อาสาสมัครกว่า 150 คนรวมทั้งเพื่อนร่วมงานของรีสอร์ทเด็กนักเรียนสมาชิกในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกิจกรรมการปลูกพืชและยังได้ปล่อยปูทะเลและปูสีฟ้าจำนวน 250 ตัวเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศของป่าชายเลนในหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เช่น Marine and Coastal Preserving Group (Paklog), Mangrove Station 23 (Phuket) และ Station 21 (PhangNga) ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มของรีสอร์ทที่มุ่งสร้างความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ช่วยสร้างชุมชนสีเขียวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสิ่งแวดล้อมรุ่นต่อไป จนถึงปัจจุบันภูเก็ตลากูน่าภูเก็ตได้ปลูกต้นไม้ไว้เกือบ 30,000 ต้นในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพนักงานกว่า 1,300 คนและสมาชิกในชุมชนกว่า 700 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2550

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) ในการดำเนินการด้านสภาพอากาศชีวิตใต้น้ำและชีวิตบนบกกิจกรรม “Greening Community” เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่ Laguna Phuket จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม