รถรับจ้างกรุงเทพ รถส่งของกับ 5 สิ่งต้องเช็คก่อนขับส่งของ สำหรับบริการด้านการขนส่งอย่างการให้บริการรถขนของ รถขนสินค้า ที่ต้องเดินทางเป็นระยะทางที่ไกลไปตามระยะทางที่ผู้ใช้บริการเลือกให้ไปส่ง ดังนั้นการหมั่นตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกสินค้าก่อนออกเดินทางจึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องตรวจสอบอบ่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทางจนทำให้เวลาในการขนส่งสินค้าผิดพลาดและอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้ในอนาคต วันนี้ บริษัทเรียกรถส่งของรับจ้างจะพาไปดู 5 สิ่งที่คนขับรถควรตรวจเช็คก่อนเดินทางไปส่งสินค้า

1.น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องต้องได้นับการตรวจเช็คของระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำ เพื่อเช็คและตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเมื่อถึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ควรละเลยที่จะเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะน้ำมันเครื่องถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะช่วยทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

2.แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ก็ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่คนขับรถบรรทุกสินค้าต้องคอยตรวจเช็คอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของแต่ละแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานของแบตเตอรี่ ต้องเฝ้าระวังการเสื่อมของแบตเตอรี่ เมื่อตรวจสอบแล้ว แบตเตอรี่ที่พบเสื่อมสภาพลงก็ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้แบตเตอรี่ก็มีหลากหลายรูปแบบที่ต้องคอยตรวจเช็ค เช่น แบตเตอรี่ที่ต้องคอยเติมน้ำกลั่น ก็ต้องตรวจสอบให้ระดับน้ำกลั่นอยู่ในระดับมาตรฐานอยู่ตลอด หรือแบตเตอรี่แบบแห้งที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น แต่ก็ต้องคอยเช็คสภาพของแบตเตอรี่อยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่

3.หม้อน้ำ

หม้อน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคอยตรวจเช็คประสิทธิภาพอยู่เสมอเช่นกัน ต้องคอยสังเกตหม้อน้ำของรถอยู่ตลอด ทั้งเรื่องระดับน้ำในหม้อพักน้ำว่าอยู่ตามเกณฑ์หรือไม่ เกจ์วัดระดับความร้อนที่หน้าปัด เพื่อป้องกันการเกิดอุณหภูมิของรถที่ร้อนจนเกินขีดจำกัดและมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ได้
รถส่งของกับ 5 สิ่งต้องเช็คก่อนขับส่งของ รถส่งของ รถส่งของกับ 5 สิ่งต้องเช็คก่อนขับส่งของ FGHY 01 600×400

4.ยางและลมยาง

สภาพยางและยางลม ต้องคอยเช็คสภาพอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาพโดยรวมของยาง ระยะการใช้งาน ภพของดอกยาง และลมยางที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามคำแนะนำของรถแต่ละรุ่น รวมถึงการบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ในการส่งสินค้า และต้องเดินทาง การเติมลมยางก็ควรเติมไว้มากกว่าระดับปกติเพื่อการบรรทุก ซึ่งควรปรึกษาหรือทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คสสภาพรถก่อนออกเดินทางขนส่งสินค้า

5.เบรก

ต้องคอยตรวจเช็คและหมั่นสังเกตถึงประสิทธิภาพและการใช้งานของเบรกอยู่ตลอด เช่น ผ้ายังสามารถเบรกใช้งานได้หรือไม่ ระบบเบรกมีความผิดปกติหรือเสียงที่แปลกไปจากเดิมอย่างไร ซึ่งหากพบถงความผิดปกติก็ควรรีบนำรถขนส่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อไม่เกิดเหตุร้ายแรงในขณะกำลังดำเนินการส่งสินค้า

การตรวจเช็คสภาพรถส่งของ ก่อนที่จะออกเดินทางในการให้บริการส่งของหรือส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสินค้าต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะหากเกิดปัญหาจากความประมาทแล้ว นอกจากจะส่งผลเสียต่อบริษัทแล้ว อาจส่งผลเสียในด้านอื่น ๆ อีกมากมายเลยทีเดียว ดังนั้นควรเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางขนส่งสินค้าอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัย