มีคนมากกว่าสามพันล้านคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิใกล้ไม่น่าอยู่ภายในปี 2070 จากการศึกษาใหม่ ผู้คนจำนวนมากจะได้สัมผัสกับอุณหภูมิเฉลี่ยที่ร้อนกว่า 29C เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องนอกเรื่องซอกที่มนุษย์เติบโตได้ในช่วง 6,000 ปีที่ผ่านมา การศึกษาหวังว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแง่ของมนุษย์มากขึ้น

นักวิจัยใช้ข้อมูลจากการคาดการณ์ประชากรของสหประชาชาติและสถานการณ์โลกร้อน 3 มิติบนพื้นฐานของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก รายงานของสหประชาชาติพบว่าแม้ว่าประเทศต่างๆจะยังคงรักษาข้อตกลงเรื่องสภาพภูมิอากาศของปารีสอยู่ก็ตาม จากการศึกษาพบว่าประชากรของมนุษย์กระจุกตัวอยู่ในแถบภูมิอากาศที่แคบซึ่งคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 11-15 องศาเซลเซียส ผู้คนจำนวนน้อยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-25C