อารามพุทธนี้สร้างขึ้นในศตวรรษแรก แต่หลุดพ้นจากการใช้งานเพียง 600 ปีต่อมา สถานที่ตั้งของ Takht-i-Bahi บนยอดเขาป้องกันไม่ให้มีการรุกรานจนกระทั่งชาวอังกฤษเข้ามาและดึงสมบัติล้ำค่าส่วนใหญ่ที่ยังมีชีวิตรอดมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอังกฤษ สิ่งที่เหลืออยู่คือเจดีย์สามองค์และศาลล้อมรอบพวกเขาเช่นเดียวกับห้องทำสมาธิที่ครั้งหนึ่งเคยใช้

โดยพระที่นำประเพณี Tantric มาสู่ส่วนนี้ของโลกในจินตนาการที่นิยมการฝึกฝน Tantric หมุนรอบเพศ Takht-i-Bahi เป็นเครื่องเตือนใจว่า Tantra นั้นมีอะไรมากมาย สโตนเฮนจ์, อังกฤษนักโบราณคดีเชื่อว่าวงหินยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้สามารถสร้างขึ้นได้มากถึง 5,000 ปีที่แล้ว มีข้อตกลงทั่วไปว่าพื้นที่นี้เป็นที่ฝังศพ แต่ไม่มีใครเข้าใจจริงๆว่าหินก้อนใหญ่ถูกนำมาจากที่ไกลออกไปเท่าที่เวลส์ การก่อสร้างอาจเกิดขึ้นนานกว่า 1,500 ปีก่อนเวลาที่พวงมาลัยจะมาถึงอังกฤษ