การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงค่ำที่ผ่านมา แม้จะมีฝนตก แต่ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมชมงานเนืองแน่น

การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่สอง เป็นการแสดงมหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ทศมราชันขวัญหล้า เป็นการร่วมกันบรรเลงบทเพลง โดยวงดุริยางค์สากลจาก 4 เหล่าทัพ วงดุริยางค์กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งเป็น 5 องค์ ประกอบด้วยการบรรเลงเพลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเรียงเรื่องราวของพระราชประวัติ ในห้วงเวลาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระราชกรณียกิจต่างๆ และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังมีการแสดงบริเวณเวทีย่อย 2 ด้าน ฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์ เป็นการแสดงโขน ตอน ศึกจองถนน โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนฝั่งศาลฏีกา เป็นการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี เป็นรามเกียรติ์ ตอน ศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ 5 ยกรบ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการผสมผสานศาสตร์การแสดงทั้งโขนและการเชิดหนังพร้อมกับเสียงพากษ์ เสียงบรรเลง ดนตรีไทยที่คึกคักสนุกสนาน โดย “หนังใหญ่วัดขนอน” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ ACCU เมื่อปี 2550 ขณะที่ “โขน” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ เมื่อปี 2561ที่ผ่านมา รวมทั้งการแสดงพื้นบ้านหาชมยาก อย่าง กระตั้วแทงเสือ คณะ ท.ทวีศิลป์ ที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมที่ปูเสื่อนั่งชมบนพื้นหญ้า นับเป็นโอกาสดีที่มหรสพเก่าแก่ทรงคุณค่าของแผ่นดินหลายแขนงได้มาจัดแสดงให้ชมในงานมหรสพสมโภชครั้งนี้

ดอกไม้และต้นไม้แอลอีดี ส่องประกายสว่างไสวงดงามตระการตา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ของท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ นับครั้งแรกของเมืองไทย การจัดแบ่งเป็น 3 โซน สวนดอกไม้ ที่มีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ที่พิเศษมีการจัดสวนดอกกุหล่บที่เปลี่ยนสีได้หลากหลาย โซนที่ 2 ผินอผ่นดินแห่งมณีนพรัตน์ และ 3 อุโมงค์ไฟแอลอีดี ให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งม่านน้ำประกอบแสงสีจัดงดงามตระการตา สำหรับผู้ชมที่มางานจะได้รับบัตรที่ระลึกรูปการแสดงตลอดทั้ง 7 วันกลับไปด้วย ส่วนพรุ่งนี้เป็นการแสดงมหกรรมลูกทุ่ง แนะนำให้ติดร่ม เสื้อกันฝนมาเผื่อไว้ด้วย