กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ขายรถลำเลียงหุ้มเกราะหรือรถสไตรเกอร์ให้กับรัฐบาลไทยจำนวน 60 คันมูลค่ารวม 5,400 ล้านบาทและจะทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้ใช้รถลำเลียงดังกล่าวที่ไม่ใช่กองทัพสหรัฐฯใช้งานพร้อมกันนี้องค์การความร่วมมือด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ได้ยื่นเรื่องไปยังสภาครองเกรสถึงแผนการขายยุทธภัณฑ์ให้กับรัฐบาลไทย

กระทั่งกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้เห็นชอบในที่สุด โดยมีเอกสารแจ้งต่อสาธารณะให้รับทราบนอกจากนี้ ยังมีอาวุธและยุทธภัณฑ์อื่นๆ ที่สหรัฐฯ ขายให้กับไทยด้วย อาทิ ปืนกล 60 กระบอก ชุดยิงระเบิดควันประจำรถคันละ 4 ชุด ระบบสื่อสารประจำรถ อะไหล่ อุปกรณ์ทดสอบ เป็นต้น กองทัพสหรัฐฯ ตัดสินใจขายรถลำเลียงหุ้มเกราะ พร้อมอาวุธอื่นๆ ให้ไทยรวมมูลค่ากว่า 5,400 ล้านบาท ส่งผลไทยเป็นชาติแรกที่ไม่ใช่กองทัพสหรัฐฯ จะได้ใช้ “สไตรเกอร์”