ตัวแทนทหารทุกเหล่าทัพ ร่วมเข้ารับการฝึกซ้อมท่าทางต่างๆ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 กำหนดให้ฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหาร ท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธี รวมถึงการแบกพระราชยาน การถือเครื่องสูง ให้กับชุดครูฝึกของหน่วยที่จัดกำลังปฏิบัติในริ้วขบวน มีตัวแทนจาก 4 เหล่าทัพ ทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และกองทัพไทย คือนักเรียนทหาร รวม 7 หน่วยย่อย หน่วยละ 6 คน ซักซ้อมฝึกท่าปฏิบัติ ท่าถือกลอง ปี่ ท่าหมอบกราบ ที่จะใช้ในริ้วขบวนทั้งหมด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับขบวนการคัดเลือกกำลังพลในงานพระราชพิธี ขณะนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย อยู่ในกระบวนการวัดตัวและตัดชุดที่จะใช้ในงาน กำลังพลที่ใช้ต้องสูงเฉลี่ย 170-175 เซนติเมตร รวมถึงต้องฝึกซ้อมกระบวนท่าทางต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ ตัวแทนแต่ละเหล่าทัพที่จะนำความรู้ไปสอนผู้เข้าร่วมขบวนต้องผ่านการฝึกฝนจากครูฝึกอย่างเข้มข้น สำหรับกำหนดการหลังจากนี้จะแยกย้ายกลับไปฝึกซ้อม ก่อนที่ช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ จะเชิญทหารที่ต้องร่วมในริ้วขบวนทุกคน ทุกหน่วยงาน มาซ้อมร่วมกันอีกครั้งที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์