นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนแคนาดาในวันครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 90 ปี โดยผู้นำประเทศทั้งสองกล่าวชมความสำเร็จของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือซีพีทีพีพี ซึ่งช่วยให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนแคนาดา และพบปะกับนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ผู้นำทั้งสองประเทศกล่าวชื่นชมความสำเร็จของความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือซีพีทีพีพี ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศ

นายกรัฐมนตรีอาเบะ กล่าวว่าข้อตกลงมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและชาวญี่ปุ่นก็ได้รับประโยชน์ ขณะที่นายกรัฐมนตรีทรูโด กล่าวว่าหลังข้อตกลงมีผลตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ช่วยให้แคนาดาสามารถส่งออกเนื้อวัวและเนื้อหมูแก่ญี่ปุ่นได้มากขึ้น ส่งผลให้การค้าระหว่างทั้งสองประเทศขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน การเยือนแคนาดาครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ปีนี้เป็นปีครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเสื้อกีฬาทีมรักบี้ของทั้งสองประเทศด้วย