ชาวโบลิเวียชุมนุมประท้วงติดต่อกันเป็นคืนที่ 2 ต่อต้านการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่เป็นไปอย่างล่าช้า ท่ามกลางความคลางแคลงใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพยายามช่วยเหลือประธานาธิบดีอีโว โมราเลส

ชาวโบลิเวียชุมนุมประท้วงติดต่อกันเป็นคืนที่ 2 เพื่อต่อต้านการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่เป็นไปอย่างล่าช้า ท่ามกลางความคลางแคลงใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพยายามจะช่วยเหลือประธานาธิบดีอีโว โมราเลส ให้ได้รับชัยชนะขาดลอยในการเลือกตั้งรอบแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตั้งรอบชี้ขาด ที่กำหนดมีขึ้นในเดือนธันวาคม

ผลการนับคะแนนในเบื้องต้น ปรากฏว่านายโมราเลส ได้คะแนนร้อยละ 45.3 ขณะที่อดีตประธานาธิบดีคาร์ลอส เมซา ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญ ได้คะแนนร้อยละ 38.2 แต่หลังจากนั้นอีก 2 ชั่วโมง กลับมีการปรับแก้ผลคะแนนเป็นนายโมราเลส ได้ร้อยละ 46.41 และนายเมซา ได้ร้อยละ 37.06 จากการนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 95 ซึ่งหากนายโมราเลส ได้คะแนนนำคู่แข่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ก็จะไม่ต้องการเลือกตั้งรอบ 2