หลังจากปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้ข้าวมีผลผลิตน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจไม่ขายข้าวต่างพากันเก็บข้าวไว้กินเองข้าวเปลือกเหนียวที่ตนเก็บไว้ที่ยุ้งฉางข้าวตอนนี้ได้นำไปสีข้าวที่โรงสีเพื่อนำข้าวสารเก็บไว้นึ่งทาน จนข้าวที่เก็บไว้หมดแล้ว เหลือเพียงข้าวไม่กี่กระสอบเท่านั้นเพราะปีที่แล้วตนได้เก็บข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางน้อย

และมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องมาขอซื้อจึงทำให้ข้าวที่เก็บไว้หมดเร็ว หากข้าวไม่พอก็จะไปขอแบ่งซื้อกับเพื่อนบ้านจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวในช่วง 2-3 เดือนที่จะถึงซึ่งตนบอกอีกว่าข้าวที่จะได้จากการเก็บเกี่ยวในปีนี้ก็จะเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อเก็บไว้กินและเป็นเมล็ดพันธุ์ เพราะปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตที่ได้จะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ถึงแม้แนวโน้มราคาข้าวจะสูงขึ้น แต่หากนำไปขายทั้งหมดก็จะไม่มีข้าวกิน และต้องเสียเงินไปซื้อข้าวสารที่มีราคาแพง ชาวบ้านจึงเลือกที่จะเก็บไว้กินมากกว่านำไปขาย ซึ่งคาดว่าข้าวจะมีราคาแพงขึ้นอีก