กลุ่มอาการดาวน์พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไปได้ยื่นคำร้องอย่างน้อยสามข้อเรียกร้องสำหรับโรคสมองเสื่อม การวิเคราะห์ได้รับทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานเพื่อการวิจัยและคุณภาพการดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีกลุ่มอาการดาวน์มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะสมองเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นผู้ใหญ่ที่มีกลุ่มอาการดาวน์พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท

โดยอายุ 40 แต่อาการอาจไม่ปรากฏมานานหลายทศวรรษ ผู้เขียนกล่าวเสริมว่าการศึกษาประชากรจำเป็นต้องระบุว่าอาการเริ่มต้นเมื่อใดเพื่อให้ครอบครัวและระบบการดูแลสุขภาพสามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ได้ตามอายุได้ยื่นการเรียกร้องภาวะสมองเสื่อม มีโอกาส 40% ที่คนที่เป็นดาวน์ซินโดรมอายุ 40 ถึง 54 ปีจะยื่นการเรียกร้องภาวะสมองเสื่อมในอีก 11 ปีข้างหน้า มีโอกาส 67% ที่คนที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมอายุ 55 ปีขึ้นไปจะยื่นคำร้องดังกล่าว ในกลุ่มชายและหญิงที่มีกลุ่มอาการดาวน์ที่อายุน้อยกว่า 40 ปีโอกาสในการเป็นโรคสมองเสื่อมมีค่าเท่ากัน แต่ในช่วงอายุ 40-54 ปีภาวะสมองเสื่อมมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้หญิงมากกว่า 23% เนื่องจากความต้องการคุณสมบัติสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์มีความคล้ายคลึงกันในโปรแกรม Medicaid รัฐอื่น ๆ อาจมีสัดส่วนที่คล้ายคลึงกันในการเรียกร้องโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในประชากรกลุ่มนี้