ทางการจีนผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองอู่ฮั่นลงเล็กน้อย เพื่อให้ประชาชน 11 ล้านคน ในเมือง สามารถเดินทางออกจากศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของไวรัสได้โดยมีเงื่อนไข

เจ้าหน้าที่ได้ปิดเมืองอู่ฮั่นมาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ด้วยการปิดการคมนาคมขนส่งเข้าออก เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองมีขึ้นหลังจากในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันเพิ่มขึ้นเพียงหลักร้อยต่อวันจากที่เคยเพิ่มขึ้นวันละเป็นหลักพันต่อวันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์

ภายใต้มาตรการที่ผ่อนคลายลง ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองอู่ฮั่นสามารถขออนุญาตออกจากเมืองได้ หากไม่แสดงอาการของโรค และไม่เคยคลุกคลีกับผู้ป่วย ขณะเดียวกันผู้ที่มีเหตุผลพิเศษ รวมถึงผู้ที่ต้องการรับการรักษาตัวด้วยโรคอื่นๆ ในต่างเมือง และผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดก็สามารถขออนุญาตออกจากเมืองได้เช่นกัน

ทางการเมืองอู่ฮั่นกำหนดให้รถที่ออกจากเมืองจะต้องมีคนในรถได้ไม่เกิน 2 คน รวมคนขับ และเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายนอกเมืองอู่ฮั่น ก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกักตัวไว้ดูอาการเป็นเวลา 14 วัน แต่ทางการเมืองอู่ฮั่นยังไม่ได้เปิดเผยถึงการเดินทางทางอากาศและทางรถไฟว่า จะกลับมาให้บริการอีกเมื่อใด