รัฐบาลจีนจะยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอุปกรณ์การแพทย์จากสหรัฐบางรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป

คณะกรรมการภาษี สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยว่า สินค้าหมวดที่ได้รับการยกเว้น ประกอบด้วยอุปกรณ์สังเกตการณ์ผู้ป่วย อุปกรณ์การถ่ายเลือด และอุปกรณ์วัดความดันโลหิต ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในจีน ทั้งนี้ จะเปิดรับคำขอนำเข้าจากบริษัททั่วประเทศจีน โดยการยกเว้นภาษีจะมีผลเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด และจะมีการพิจาณาคำขอจากบริษัทที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเป็นกรณีไป โดยสินค้านำเข้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ยังรวมถึงอาหารด้วยหลายรายการ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว และอาหารทะเลแช่แข็ง

ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา จีนเคยประกาศยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐบางรายการที่สามารถนำมาใช้รับมือการระบาดของไวรัสมาแล้วจากเดิมที่สินค้าเหล่านั้นเคยอยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องถูกตอบโต้ด้วยมาตรการภาษีจากจีนในสงครามการค้ากับสหรัฐ