การเน้นย้ำในการกินยาของผู้สูงอายุ มีหลายวิธีที่จะทำให้ผู้สูงอายุกินยาได้ถูกต้องและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากการมองเห็นและสมรรถภาพทางร่างกายในด้านต่างๆ เริ่มถดถอยไปตามอายุ วันนี้มีคำแนะนำในการให้ยาในผู้สูงอายุมาฝากกัน คำแนะนำในการให้ยาในผู้สูงอายุ 1.ผู้ดูแลควรศึกษาถึง รูปร่าง ลักษณะและสรรพคุณของยาแต่ละชนิดที่กินอยู่เป็นประจำและแนะนำผู้สูงอายุรู้ด้วย

(เวลาแพทย์ถามจำสรรพคุณยาไม่ได้ก็ยังบอกรูปร่างลักษณะของยาได้ เช่น เม็ดกลมแบนขนาดเล็กสีส้ม กินครั้งละครึ่งเม็ดตอนเช้า เป็นต้น) 2.เขียนขนาดและวิธีกินตัวโตๆ ติดบนฉลากยา (กรณีที่ผู้สูงอายุยังอ่านหนังสือได้ดี 3.อาจใส่กล่องแยกชั้นยา เช่น เช้า-กลางวัน-เย็น-ก่อนนอน (ก่อนหรือหลังอาหาร) เพราะเคยมีผู้สูงอายุหลงลืมกินยาซ้ำ ทำให้เกิดอันตรายมาก 4.ถ้าเป็นไปได้ในดูแลผู้สูงอายุ ควรหยิบยาให้กินเองกับมือ วิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth