โรคที่มีความก้าวหน้าอย่างช้าๆซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวการควบคุมกล้ามเนื้อและการทรงตัว มันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอายุมากที่สุดเป็นอันดับสองที่มีผลกระทบต่อประชากรประมาณ 3% ในวัย 65 ปีและสูงถึง 5% ของบุคคลที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ความเมื่อยล้าเป็นอาการที่ไม่ใช่มอเตอร์ที่ปิดใช้งานซึ่งมีผลต่อประมาณครึ่งหนึ่งของบุคคลทั้งหมด

คนส่วนใหญ่ที่เป็น PD พิจารณาความเหนื่อยล้าซึ่งหมายถึงระดับพลังงานที่ลดลงหรือการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของความพยายามที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่พยายามเป็นหนึ่งในสามอาการที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา แต่ถึงแม้จะมีความชุก เกี่ยวกับสาเหตุพื้นฐานของมัน การทำความเข้าใจพื้นฐานทางชีวภาพสำหรับความเหนื่อยล้าใน PD เป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพนี่คือเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการวิจัยทางคลินิกของ PD การประเมินผลการวิจัยแบบภาคตัดขวางของ 35 คนที่ได้รับ PD จากระบบสุขภาพกิจการทหารผ่านศึก Ann Arbor ทุกคนสวมเครื่องวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมงเพื่อติดตามความดันโลหิตของพวกเขาทุกชั่วโมงขณะอยู่ที่บ้าน นักวิจัยถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับอาการของความเหนื่อยล้าและจัดกลุ่มพวกเขาเป็นสองประเภท ผู้ที่มีความเหนื่อยล้าและที่ไม่มี