ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานทวีความตึงเครียดหลังอินเดียยกเลิกการให้สถานะพิเศษแก่แคว้นชัมมูและแคชเมียร์ ที่ให้สิทธิผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมได้ออกกฎหมายของตนเอง

หลังอินเดียดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพของแคว้นชัมมู และแคชเมียร์ ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานขึ้นทันที นายชาห์ เมห์มู้ด กูเรชี รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานแถลงว่า ปากีสถานได้ลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย เรียกทูตปากีสถานกลับประเทศและประกาศจะขับทูตอินเดีย ทั้งยังระงับการค้าระดับทวิภาคีโดยให้มีผลในทันที แคชเมียร์ ถูกแบ่งออกเป็นดินแดนของอินเดียและปากีสถาน หลังทั้งสองประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อปี 2494 ที่ผ่านมาอินเดียและปากีสถาน ได้สู้รบกันมา 2 ครั้ง สืบเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนแคชเมียร์ โดยอินเดีย ซึ่งต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในชัมมู แคชเมียร์ มานานถึง 30 ปี ระบุว่า การให้สิทธิพิเศษดังกล่าวขัดขวางการพัฒนาแคชเมียร์ และต้องการรวมแคว้นชัมมู แคชเมียร์เข้ากับพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ แม้ว่าอินเดียยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นกิจการภายในของอินเดีย แต่ปากีสถานได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้าแทรกแซง และประกาศจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ