การให้อาหารทางสายยาง และการดูแลสาย การให้อาหารทางสายยาง คือ การให้อาหารลงไปยังกระเพาะอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน อาหารที่ให้มักจะเป็นอาหารที่สามารถย่อยง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน การให้อาหารในแต่ละวันจะต้องคำนวนให้เพียงพอต่อความต้องการปริมาณอาหารในแต่ละวัน

ทำไมจึงต้องให้อาหารทางสายยาง การให้อาหารทางสายยางมักจะพบในผู้ป่วยที่มีปัญหาไม่สามารถกลืนอาหารได้

การใส่สายให้อาหารมีด้วยกัน3แบบ คือ
1. การใส่สายให้อาหารทางจมูกลงไปในกระเพาะอาหาร
2. การใส่สายให้อาหารทางปากลงสู่กระเพาะอาหาร
3. การใส่สายให้อาหารโดยเจาะผ่านผนังหน้าท้อง

อาหารที่ใช้ป้อนผ่านสายให้อาหารส่วนใหญ่มีด้วยกัน 3 ประเภทคือ
1. อาหารปั่น (ตามสูตรโรงพยาบาล)
2. อาหารชง (มีขายตามร้านขายยาทั่วไป)
3. นม

อุปกรณ์ที่ใช้
1. syringe 50 cc. สำหรับให้อาหาร (มีขายตามร้านขายยาทั่วไป)
2.สำลีชุบน้ำต้มสุก 2-3 ก้อน
3. อาหารที่จะใช้ป้อนผู้ป่วยตามด้านบน
4. น้ำเปล่า 50-100 cc.

วิธีการให้อาหารทางสายยาง
1. ล้างมือให้สะอาด
2. ดึงอากาศเข้าใน syringe 10-20 cc.
3. ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุดเช็ดปลายสาย
4.เปิดจุกปลายสายออก ใช้ปลาย syringe เสียบเข้าไปในจุก
5.ใช้มืออีกข้างกดบริเวณหน้าท้องทางซ้าย ตำแหน่งบริเวณกระเพาะอาหาร จากนั้นให้ดันอากาศใน syringe เข้าไปอย่างเร็ว ให้ผู้ทำสังเกตุว่า มีอากาศเข้าไปยังตำแหน่งกระเพาะอาหารหรือไม่ ถ้ามี แสดงว่าสายยังอยู่ในตำแหน่ง ไม่เกิดการเลื่อนหลุด
6.ดึงอากาศออก 10-20 cc. ให้สังเกตุว่า มีน้ำย่อยหรือ อาหารมือเก่าออกมาหรือไม่ ถ้าเป็นน้ำย่อยให้ดัน กลับเข้าไป แต่ถ้าเป็นอาหาร จะต้องดูดขึ้นมาให้สุด แล้วสังเกตุอาหารที่ดูดขึ้นมาว่า มากกว่า 50 cc. หรือไม่ ถ้ามากกว่า จะต้องเลื่อนการให้อาหารออกไป 1 ชม. หรืองดอาหารมื้อนั้นไป เพราะว่าอาหารผู้ ป่วยไม่ย่อย หรือย่อยไม่หมด หากให้ซ้ำลงไปอาจเกิดอาการท้องอืดได้
7. ปลด syringe ออกจากสาย ดึงแกน syringe ออก เสียบ syringe เข้าไปอีกรอบ เทอาหารเหลวที่เตรียม ไว้ใส่ในกระบอก syringe ค่อยๆเติมครั้งละ 50 cc. จนหมด
8. เทน้ำลงไปในกระบอก 50 cc. เพื่อเป็นการล้างสายให้อาหารไม่ให้เกิดการอุดตัน หรือไม่ให้อาหารค้าง สายแล้วเน่าบูด
9.ดึง syringe ออก เช็ดด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุกที่ปลายสาย ปิดสายให้สนิด
10. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมผึ่งแดดให้แห้ง