เทคนิคในการสร้างแผนที่หลอดเลือดสมองที่สมบูรณ์ครั้งแรกที่เคยปูทางสำหรับการสร้างกลยุทธ์การถ่ายภาพการวินิจฉัยและการรักษาโรคเช่นอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน อุปสรรคสำคัญในการพัฒนายาที่สามารถจับกับหลอดเลือดในสมองคือกำแพงเลือดสมองซึ่งเป็นขอบเขตของเซลล์ที่เลือกได้ซึ่งช่วยป้องกันระบบประสาทส่วนกลางจากสารพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระแสเลือด

อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า FRW ผูกกับการแยกเซลล์บุผนังหลอดเลือดในอุปสรรคสมองเลือด นอกเหนือจากการสร้างแผนที่หลอดเลือดสมองที่สมบูรณ์ดังนั้นเทคนิคใหม่ยังสามารถใช้ในการตรวจหาชนิดของช่องว่างในกำแพงเลือดสมองซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคทางระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน การพูดตามทฤษฎีถ้า FRW ไม่ผูกกับระบบหลอดเลือดสมองมันเป็นสัญญาณว่าสิ่งกีดขวางนั้นบกพร่อง