นอกจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบาดเจ็บแล้วนักวิจัยยังได้พิจารณาข้อมูลตามประเภทต่างๆ ได้แก่ อายุรายได้ของครอบครัวภูมิภาคและสาเหตุของการบาดเจ็บ การบาดเจ็บที่เกิดจากน้ำตกและการถูกวัตถุถูกพบมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุ ในทางตรงกันข้ามการจมน้ำใกล้ตายบาดเจ็บจากอาวุธปืนและการบาดเจ็บที่ตัวเองเป็นอันตรายน้อยกว่า

ถ้ามันสำคัญพอแล้วก็จะเป็นกฎหมาย กฎหมายมีประสิทธิภาพกฎหมายได้รับการแสดงอย่างเพื่อลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะประชากรบางรายเช่นเด็กหรือผู้รับ Medicaid รวมถึงค่ารักษาพยาบาลหรือใช้ชุดข้อมูลเก่าเท่านั้น