ประสิทธิภาพสูงในการชะลอการลุกลามของไวรัสในร่างกายโดยมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การรักษาด้วยยาต้านไวรัสประจำวันใช้การรวมกันของยาตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV นั้นไม่สามารถรับยาต้านไวรัสได้จากหลายสาเหตุ ทางเลือกอื่นรวมถึงการรักษาด้วยแอนติบอดีที่กำลังมีการพัฒนายากที่จะคาดการณ์ผู้ที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับการรักษาที่มีราคาแพงกว่านี้ได้ค้นพบลักษณะเฉพาะของไวรัสที่สามารถช่วยทำนายประสิทธิภาพของการรักษา HIV-1 โดยใช้การรักษาด้วยแอนติบอดีถูกระบุเพื่อทำนายประสิทธิภาพการรักษาด้วยการรักษาแอนติบอดีที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้วิธีการตามลำดับ ลักษณะของไวรัสที่ระบุอาจถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินว่าผู้ป่วยเป็นผู้สมัครที่ดีหรือไม่ดีสำหรับการรักษาด้วยแอนติบอดีจำเพาะในอนาคตลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาไวรัสหรือไม่