ระงับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันปรับการเผาผลาญของพวกเขาเพื่อการเจริญเติบโตที่รุนแรงของเนื้องอก กลไกนี้การศึกษาพบว่ามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเซลล์ T กฎระเบียบที่อาศัยอยู่ในเนื้องอกและอาจถูกรบกวนในการเลือกเป้าหมายเพิ่มผลกระทบของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งที่พบในเนื้องอกป้องกันเซลล์มะเร็งจากการโจมตีของภูมิคุ้มกันดังนั้นการตอบโต้

จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันมะเร็ง แต่อุปสรรค์สำคัญในการแทรกแซงดังกล่าวคือการปราบปรามระบบของกิจกรรม สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอย่างรุนแรง เราได้ค้นพบวิธีการที่มีศักยภาพในการเอาชนะปัญหาที่หนึ่งที่คัดเลือกเป้าหมายในเนื้องอกและดังนั้นจึงสามารถป้องกันผลกระทบดังกล่าว บทบาทสำคัญในเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีที่พวกเขาป้องกันโรคแพ้ภูมิตัวเองและช่วยรักษาแผล